Ljiljana Cenić je praktičar Tesla metamorfoze od 2011. godine i od tada aktivno radi sa klijentima i obogaćuje svoje iskustvo. Redovno pomaže na seminarima.

Kroz Tesla metamorfozu® uključujemo se u Tesla talase, i to direktno iz Polja (aktivnog Etera, kako je to Tesla rekao), bez upotrebe mašina. Tesla talasi se, za razliku od hercijanskih, pojačavaju sa udaljenošću. Osim što pomažu lečenje „neizlečivih“ bolesti, Tesla talasi uzdižu frekvenciju svesti čoveka.

Nakon završenog seminara u auri studenata se pojavljuje purpurna boja, što ukazuje da se frekvencija svesti podiže na nivo krunske čakre. To mu omogućava da uspostavi komunikaciju sa klijentom na nivou svesnog, podsvesnog i integrativnog uma, mada ranije nije imao takve sposobnosti. Uticaj Tesla talasa na uzdizanje svesti je možda i značajnije nego čudesna izlečenja koja klijenti prijavljuju.

Snimci PIP kamerom nedvosmisleno pokazuju da su frekvencije energije koje se koriste u Tesla metamorfozi® identične sa frekvencijama Tesla talasa. Purpurna boja na snimcima seansi Tesla metamorfoze® načinjenim PIP kamerom  je identična sa purpurnom bojom oko Tesla pojačivača sa dodatnom zavojnicom koji zrači Tesla talase. Po tvrđenju naučnika, Tesla talasi nisu registrovani ni kod jedne druge metode lečenja.


Tesla metamorfoza zdravlja
Klijenti prijavljuju isceljenja od mnogih bolesti koje su proglašene neizlečivim, pa čak i izlečenja fizički oštećene kičme i urođenih deformiteta. Svedočenja klijenata

Lekovite frekvencije koje se pokreću za vreme seanse nastavljaju da rade sa vama dugo nakon što je seansa završena. One leče uzrok bolesti, i zato se klijenti, ako su jednom izlečeni, ne vraćaju sa istim zdravstvenim problemom.


Tesla komunikacija duše može da pomogne klijentima da otkriju zašto ponavljaju iste greške u životu, zašto možda sabotiraju sebe u svom razvoju, ili možda sprečavaju sebe u procesu izlečenja. Mogu da razotkriju skrivene strahove ili težnje. Kada se to iz podsvesti dovede u svest, problem može de se prevaziđe i da se dođe do izlečenja. Poruke od Izvora, koje mogu da se dobiju kroz ovaj proces, ponekad mogu sasvim da vam promene život.


Tesla metamorfoza svetlosnog tela je postupak koji se radi jednom u životu i ima za cilj da nam pomogne u ličnom razvoju, na fizičkom, mentalnom, emotivnom, pa i spiritualnom planu. Pomaže nam da dostignemo svoje potencijale i razvijemo sopstvene talente i umeća.

Posetite TeslaMetamorphosis.com da saznate više.

Knjiga Anje Petrović „TESLA METAMORFOZA – za lečenje i evoluciju“,  u potrazi za razumevanjem čuda, nudi nova saznanja. Objašnjenja su pronađena u savremenim naučnim istraživanjima i drevnim mudrostima, povezujući nauku i spiritualnost. Predmet knjige se proširuje na razumevanje holističke medicine u celini. Duh Nikole Tesle je prožet kroz čitavu knjigu, što joj daje novu dimenziju“.


Kupite knjiguZakažite seansu: (+381) 063 32 52 39,

Ili mi pišite.


Facebook

All rights reserved

Create your website at WordPress.com
Get started